La missió, la visió i els valors de la cooperativa expliquen a la societat qui som com a entitat, el que volem fer i aconseguir i de la forma que ho volem portar a terme.

Missió

Crear espais i dinamitzar activitats des de la vessant científica i emocional, per educar als infants, des de petits, en la importància de respectar i conservar el medi ambient.

Visió

Col·laborar per aconseguir una societat més respectuosa amb ella mateixa i en harmoniosa convivència amb el medi ambient. Com una cooperativa que prioritza el desenvolupament sostenible, les persones enfront del capital, el treball en xarxa i la transparència en la gestió.

Valors

  • Els infants com a eix: en totes les nostres actuacions partim de la idea que l’infant ha de ser el protagonista del seu aprenentatge i situar-se al centre de l’acció educativa.

  • Desenvolupament sostenible: com a valor clau de la cooperativa que ha de transmetre’s en totes les accions que duem a terme, tant en les activitats amb els nostres clients com amb la pròpia gestió interna.

  • Responsabilitat i compromís: tenim la clara voluntat de donar resposta al compliment de cada tasca, tant en la gestió de la cooperativa, com de la mateixa cooperativa envers la societat.

  • Sensibilització amb el medi ambient i respecte per la natura: com a valor clau de la cooperativa que ha de transmetre’s en totes les accions que duguem a terme.

  • Feminisme: ens definim com una cooperativa feminista.

  • Cooperació: treball en xarxa amb totes les entitats i agents implicats en els nostres projectes.

  • Integritat: actuar de forma coherent amb els valors de la cooperativa.